Připravujeme nový web

Sledujte nás pro více informací!

Herta Mihálová – ředitelka
777 328 099, e‐mail: herta.mihalova@sanceolomouc.cz

Mgr. Michaela Hradilová – koordinátorka projektů pro pacienty
775 924 348, e‐mail: michaela.hradilova@sanceolomouc.cz

Mgr. Herta Šůstková – marketing a komunikace s veřejností
732 244 153, e‐mail: herta.sustkova@sanceolomouc.cz

ŠANCE OLOMOUC, o. p. s.
I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc
č. ú. 53839811/0100
IČ: 70039704

www.sanceolomouc.cz